top of page
fa%2525E2%252595%2525A0%2525C3%2525AAlt_

MÖGELSANERING/

FUNGICILBEHANDLING 

Ett ett hus drabbas av mögelangrepp kan ha många olika orsaker. Det kan exempelvis vara frågan om ingjutna spikreglar, syllarna kanske ligger direkt på betongen eller ett gammalt vattenläckage.


Ucon kan hjälpa dig att utreda skadornas omfattning, vad orsaken är, föreslå hur du ska komma till rätta med problemen och genomföra åtgärderna. Det kan räcka med att ta bort möglet samt behandla de utsatta partierna med kemiska ämnen i förebyggande syfte.

Mögel_sanering_fungicilbehandling.JPG
bottom of page