top of page
fa%2525E2%252595%2525A0%2525C3%2525AAlt_

ISBLÄSTRING

En kombination av vatten- och sandblästring. Vilken typ av blästringsmetod som används beror på objektet och dess förutsättningar, men fördelen med metoden är att den gör rent ytor som annars kan vara svåra att rengöra på grund av sin struktur eller föremålets utformning. Genom att blästra bort till exempel rost skapar du de allra bästa förutsättningarna för att tillföra en ny ytbeläggning eftersom underlaget blir helt rent.


Metoden fungerar på många ytor och vi jobbar ofta med ytor av: järn, stål, aluminium, sten, betong, trä

Isblästring.jpg
bottom of page