top of page
fa%2525E2%252595%2525A0%2525C3%2525AAlt_

BRANDSANERING

Vi erbjuder heltäckande totallösningar av alla brand eller vattenskador. 


Bistår med total skadehantering, såsom skadebesiktning,
arbetsledning och sanering av brand- och vattenskador. 

Vi hjälper till med att rädda stora värden vad gäller både själva byggnaden och lösöret som finns i fastigheten när det gäller såväl sot- och rökskador som vattenskador.  Med rätt utrustning, kunskap kombinerat med snabb reaktionstid så begränsar vi snabb eventuella följdskador.

Brander är en hemsk upplevelse för de drabbade, vare sig branden sker i en bostad eller på ett företag. Det är inte bara ekonomiska värden som går förlorade, utan ofta även personliga ägodelar med känslomässiga värden som inte går att ersätta. Men det går att rädda mer än man tror – med rätt insatser.


Det är viktigt att först göra en grundlig besiktning där vi värderar vilka delar av byggnaden som kan saneras eller bör rivas. Därefter väljer vi saneringsmetod för varje byggnadsdel och utifrån varje skadas unika förutsättningar som lukt, nedsotningsgrad och material.


Vid varje brandsanering inventerar och värderar vi lösöret tillsammans med försäkringsbolaget, samt ser över vad som är möjligt att sanera och återställa genom tvätt eller med hjälp av olika luktsaneringsmetoder som tar bort brandlukt. Vi flyttar lösöret från platsen och förvarar det fram till återflyttning. Vi samarbetar löpande med försäkringsbolagen och kunden för att kunna lösa all hantering så fort och smidigt som möjligt.
 

Brandsanering.jpg
bottom of page