top of page
fa%2525E2%252595%2525A0%2525C3%2525AAlt_

AVFUKTNING

Fukt- och vattenskador är ett av de vanligaste problemen som drabbar en husägare. Fukt i sig själv är helt ofarligt, men fukt tillsammans med organiska material som finns i en krypgrund orsakar ofta problem i form av mögelangrepp, svampbildning och lukter. Det i sin tur ökar risken för allergi och astma hos barn.


Det förekommer huskonstruktioner med krypgrunder som är oventilerade, inneluftsventilerade eller uteluftsventilerade. Den senare typen av krypgrund, dvs den uteluftsventilerade är ofta extremt känslig för fukt.


Så uppstår fukt i krypgrunden:

Att fuktpåkänningen blir så stor på en krypgrund att det till slut blir ett problem kan bero på en eller flera orsaker:
 

  • A: Vatten som tränger in i krypgrunden genom grundmuren från marken runt omkring.
     

  • B: Tillskott av fukt genom avdunstning från krypgrundens markyta.
     

  • C: När varm utomhusluft kommer in i den kalla krypgrunden via ventiler eller sprickbildningar kyls den ner vilket gör att luftfuktigheten ökar. I extrema fall bildas kondens och vattendroppar som blir hängande i undertaket.
     

  • D: Fukt kommer in från omgivningen genom grundmuren och otätheter i grundkonstruktionen.

image007.jpg
bottom of page