beach-1852945_1920_edited.jpg

Utvändiga arbeten

När det kommer till utvändiga måleriuppdrag
utför vi allt ifrån fasader av trä, puts eller plåt. 
Målning och renovering av fönster och dörrar.
Målning av räcken och staket. 

REFERENSER

Träfasad, fönster och dörr innan
Träfasad, fönster och dörr efter
Träfasad_och_fönstermålning
Träfasad_och_fönstermålning_efter
Träfasad_och_fönster_målning_innan
Träfasad_och_fönster_målning_efter
Träfasad_efter
Träfasad_innan
Putsfasad innan
Putsfasad efter
Plåtfasad_innan
Plåtfasad_efter
Ommålning_stuga_innan
Ommålning_stuga_efter
Fönsterrenovering_innan
Fönsterrenovering_efter
Fönsterrenovering_och_falurödfärg_inn
Fönsterrenovering_och_falurödfärg_eft
Maleri.jpg