top of page
Mögel_sanering_fungicilbehandling_edited_edited.jpg

RIVNING & RÖJNING I NORRTÄLJE

Vi utför alla typer av rivning i samband med renovering, ombyggnation eller skada. Vi hjälper dig med alla typer av rivning, från att kapa gips i vägg och riva golv till att riva ut ett helt kontorskomplex vid renovering. Vi arbetar alltid för att minimera spridningen av damm med olika metoder, men främst inplastning, luftslussar och luftrenare så vi alltid skapar bra förutsättningar för undertrycksventilation.

Bullrande arbeten sker i överenskommelse med kund och beställare för att minska störningar.

Vi jobbar alltid med noggrann dokumentering under arbetets gång. Bilder tas före, under och efter arbetet är klart. En egenkontroll görs också för att se till att alla arbetsmoment genomförs enligt gällande bestämmelser.

För att säkerställa att rivning genomförs på ett säkert sätt och så kartlägger vilka material det är som ska rivas samt om det förekommer miljöfarliga ämnen samt att all rivning genomförs enligt gällande regler för arbetsmiljö och avfallshantering. Efter avslutad rivning så ska det alltid vara snyggt och prydligt.

file9.jpeg
bottom of page