top of page
fa%2525E2%252595%2525A0%2525C3%2525AAlt_

Högtryckspolning / högtryckstvätt

Tvätta fasaden

När naturen i forma av mögel, alger och mossa ger sig på ditt hus och börjar växa på din fasad och tak.  Att en husfasad bli beväxt är inget nytt fenomen. Om problemet med att svenska hus beväxs med mögel–och blånadssvampar, alger och lavar har ökat är experterna inte eniga om.

De som hävdar att problemet förvärrats brukar föra fram två orsaker.

 

Den första är att våra husfärger blivit alltmer miljövänliga. Färgerna innehåller fortfarande bekämpningsmedel mot mögel- och algangrepp men

dessa är inte längre, tack och lov, bly, kvicksilver och pentaklorfenol.

 

Den andra är att vi fått det allt varmare i Sverige samtidigt som årsnederbörden ökat. Vi bör hålla i minnet att trots kylan i januari har det senaste decenniet varit det varmaste sedan

man började mäta på mitten av 1800-talet. Sverige börjar alltså mer och mer få ett klimat som i

Mellaneuropa där det inte är ovanligt att man tvättar sina hus vart annat år.

 

Det som också spelar in är halten av luftföroreningar.

Dels får mögel- och alger lättare fäste på en smutsig fasad/tak, dels kan dessa mikroorganismer hämta näring ur föroreningarna. Förutom näring behöver mikroorganismer fukt, värme och syre. Som husägare är det främst fukten du kan hålla efter. Främst då genom att se till att regnvattnet leds bort från fasaden samt tak och att denna inte skuggas allför mycket av växtlighet och andra byggnationer.

Högtrycksspolning & högtryckstvätt.jpg
bottom of page